fight for life | بلاگ

fight for life

تعرفه تبلیغات در سایت
هوالحق

زندگی ادمها به سه دسته تقسیم میشه

دسته اول:اونایی که سرنوشت پذیرن

دسته دوم:اونایی که جنگجو هستن

دسته سوم :اونایی که نه جنگجو میشع نام گذاشت نه پذیرش سرنوشت

دسته اول  دوم قابلیت توضیح ندارن و خیلی واضح میگه چه گونه از ادمها رو توی خودشون نهفتن

اما دسته سوم:

توی هوای سرد پاییزی جوانی سیگار بر لب کف خیابانی سرد ازجنس سنگ بساطی پهن کرده بود....توی بساطش گردن بند هایی به چشم میخورد که شاید دختری یا پسری خوشش بیاد و بخره

اما نگاه بی تفاوت ادمها از سرمای هوا سوزناکتر بود

ایا این مرد سرنوشتش رو پذیرفته بود یا جنگنجو بود؟

اگر سرنوشتش فقر بود پس داره میجنگه که ازش رهایی پیدادکنه

اگر میجنگه چرا ساکت سیگاری بر لب گوشه ی پیاده رو نشسته؟

مثال دیگر

خانواده ای بزرگ داشت میپاشید..شاید هم پاشیده بود..بقایایی ازش نمونده بود نه عشق نه محبت نه دلسوزی نه درک و شعور

پدر خانواده اشتباهاتش رو نپذیرفته بود

مادر خانواده از این وضع ناراضی بود..افسرده بود..پدرخانواده رو دوست نداشت بعید میدانم پدر خانواده از اول هم مادر خانواده رو دوست داشت

فرزندان خانواده هرکدام مدلی بودن:بی خیال...باخیال عصبی و افسرده....

همه برای شادی خودشون میجنگیدن...اما هیچ کدام شاد نبودن...غم سایه ای عظیم انداخته بود....نمیدانم فرزندانی که از این خانواده وارد جامعه میشون در اینده چگونه خواهند بود و یا اکنون

اما میدانم هم سرنوشت غم رو پذیرفتن هم تلاش میکنن برای مبلرزه ....اما نه جنگ اونها فرماندهی شده است نه سرنوشت ممکن است این باشد

مثال سوم

...باشه برای بعدا☹

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1396 ساعت: 7:19